Hvorfor nedpløjning?

​Nedgravning af jordvarmeslange er et af de elementer i et jordvarmeanlæg, som ofte har en høj etableringsomkostning.

Derfor er maskinen bygget, så den kan pløje jordvarmeslanger i jorden. Metoden er brugt i Sverige de seneste 20 år, men er først blevet aktuel i Danmark inden for de seneste par år.

Det eneste, der kræves, er en adgangsvej for maskinen på 2,6 meter i bredden.

Slangerne nedpløjes i dybden 90 cm og trykprøves for sikring mod lækage. Jeg udfører placeringstegninger til den lokale myndighed, hvis det ønskes.

Selve nedpløjningsprocessen

Processen sker ved maskiner, som er påmonteret en grubbetand til at pløje fugen med, hvori slangen skal nedlægges.

Grubbetanden skiftes ud med en slangenedlægger, som trækker slangen ned i fugen efterfølgende. Jeg starter oftest med at trække grubbetanden gennem jorden for at gøre klar til slangenedlægger. Derved undersøger jeg samtidig, hvad der befinder sig i jorden - for eksempel store sten.

I tilfælde af store sten køres der udenom. Jordvarmeslangen lægges efterfølgende udenom forhindringen, og der fortsættes så i det oprindelige spor.​​

​Når grubbetanden er trukket igennem jorden, skiftes til slangenedlægger, som trækker jordvarmeslangen ned i den ønskede dybde. Når jordvarmeslangen er på plads, køres der et par gange frem og tilbage over området. Derved opnår man, at jorden trykkes på plads, og området kan derefter genetableres.

Jeg gør opmærksom på, at det færdige arbejde kan variere i forhold til de viste billeder. Trykskaderne fra gravemaskinen vil afhænge af jordens fugtighed.

Isolering af jordvarmeslanger

Jeg isolerer jordvarmeslangerne efter gældende normer og regler.

Gennemboring af sokkel med kernebor

Ofte skal der bores huller i sokkel på hus, så jordvarmeslangerne kan føres til selve anlægget. Det kan jeg også tilbyde, hvorved I undgår at hente et separat firma ind til opgaven.

Jeg kan tilbyde at bore i 45 grader, så slangerne kommer ud under terræn, hvis man ikke har valgt at placere sine kedler i for eksempelvis en kælder.

Kontaktinformation​

Palle Feddersen ApS

Nyvej 37, 5762 V. Skerninge

Tlf.: 21 92 03 92

CVR 29321760​​